God´s plan

Often our plans fail that God’s plans for us may succeed

Ellen G. White

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *