Soul perspective

Make the changes necessary to feed your soul.
As you change to a soul perspective,
coincidences and synchronicities become part of your life –
opportunities start knocking at your door.

James Van Praagh

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *