ABOUT ME

INSPIRE SAVITA NORGREN AB

Savita Sofia Norgren
mobil: 070-559 29 50
mail: mail@savitanorgren.se

Född: 1972
Familj: Barnen Oscar 17 år, Maya 15 år och familjehemsbarnet Izabelle 10 år.
Bor: Borlänge
Yrke: Egen företagare
Följ mig på Youtube, Instagram och Facebook.

Make yourself so happy so that when others look at you they become happy, too. //Yogi Bhajan