Abun-dance

When you are grateful 
fear disappears and 
abundance appears.

Anthony Robbins

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *