Din glädje

Guds Vilja är att du skall vara fullkomligt lycklig. Varför skulle du välja att gå emot Hans Vilja? Den roll Han har bevarat åt dig för att du skall förverkliga Hans plan har givits till dig så att du kan återställas till det som Han vill. Denna roll är lika nödvändig för Hans plan som för din lycka.

Din glädje måste vara fullkomlig så att Hans plan kan förstås av dem som Han sänder dig till. De kommer att se sin egen funktion i ditt lysande ansikte, och höra Gud kalla på dem i ditt lyckliga skratt. Du är förvisso nödvändig för Guds plan. Utan din glädje är Hans glädje ofullständig.

Utan ditt leende kan världen inte räddas. Så länge du är sorgsen är det ljus som Gud Själv utsåg som medel för att rädda världen dunkelt och matt, och ingen skrattar eftersom allt skratt bara kan vara ett eko av ditt. Du är förvisso nödvändig för Guds plan.

På samma sätt som ditt ljus förstärker varje ljus som lyser i Himlen, ropar din glädje på jorden till alla sinnen att de skall låta sina sorger försvinna, och inta sin plats bredvid dig i Guds plan. Guds budbärare är fulla av glädje, och deras glädje helar sorg och förtvivlan. De är beviset på att Gud vill att alla som accepterar sin Faders gåvor som sina skall vara fullkomligt lyckliga.

A course in miracles
100.1-3

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *