Eternity

Trust in dreams,

for in them is hidden the gate to eternity.

 

Khalil Gibran
(1883-1931)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *