Ger mig sinnesro

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.

Där det finns hat, låt mig föra dit kärlek.

Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.

Där tvivel finns, låt mig få komma med tro.

Där osanning finns, låt mig få komma med sanning.

Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.

Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen.

Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset.

O Gudomlige Mästare, låt mig sträva

Inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta.

Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå.

Inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge, som man får, genom  att förlåta, som man blir förlåten, och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet.

Amen

Franciskus

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *