Glatt lynne

Ett glatt lynne hör sannerligen till den Helige Andes frukter och är ett tydligt uttryck för det inre kungariket. Jesus delade sin glädje med lärjungarna: ”för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh. 15:11). Vår glädje är resultatet av vår frikostighet osjälviskhet och nära förening med Gud; för den ger mest som ger med glädje, och Gud älskar en glad givare.

Moder Teresa

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *