Good life

Acknowledging the good that you already have in your life
is the foundation for all abundance.

Eckhart Tolle

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *