Helig sjö

Söndagens retreatdag Soulspa vid Stiftsgården och Siljan väljer jag att berätta om genom att dela lite texter ur Margaretha Barkevall Lindborgs bok Från Klockargård till Stiftsgård – en vandring i tid och rum.

”Det var en gång några människor, som hade en stor dröm, en dröm om att skapa ett hem vid Siljans strand i Rättvik – ett hem för andakt och begrundan, för glädje och allvar, för ungdomsfrisk lek och äventyrshåg och får ålderns ro och stillhet, ett hem för de fridlysta och i världen jäktade, men också ett kraftcentrum, från vilket skulle strömma ut en gnista av det ljus och den värme, som till slut stammar från denna världens enda stora ljus och värmekälla.
Från en ringa början växte drömmen och tog en kropp och fick en levande anda. Hur sådant går till är väl egentligen ingen som vet, det sker lika hemlighetsfullt som när en växt spirar ur jordens mull. Du kan ha aldrig så mycket  materiella resurser – där den levande andan saknas blir det ändå bara livlösa ting du hopar. Och du kan ha aldrig så små materiella resurser –  finns den levande andan  där, så får de kraft att gro och växa. Så har det varit med det hem, om vilket detta handlar, Stiftsgården i Rättvik. Drömmen förverkligades, men därmed menas inte att verket någonsin blivit färdigt, låt oss hoppas att så heller aldrig skall bli fallet. ”Ty tror sig någon ha nått sin fullbordan är stagnationen och döden nära, allt levande är rörelse, förändring växt,” skriver doktor Alf Ahlberg”.

Och i boken nämns också dåvarande rättviksprosten Samuel Gabrielsson som talade om världens tre heliga sjöar, nämligen Gennesaret, Vierwaldstättersjön i Schweiz och Siljan.

”Nu får man hoppas att Stiftsgården skall få fortsätta att växa och vara ett hem där man kan bo och arbeta, vila, tänka igenom och fråga: Vart går jag? Vad vill jag? Vad är meningen med mitt liv?”

Och givetvis gillar jag citatet från biskop Sven Silén som nämns i boken ”En vältrimmad kropp främjar ett andligt verksamt liv”.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *