How you react

Life is 10 % what happens to you and 90 % how you react to it.

Charles Swindoll

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *