Inner wealth

The more you just Be 
The Truth of your Self 
The more you can access 
Your own Inner Wealth 

Maia

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *