Inre etapp

Jag är i något inre djup just nu, där jag finner stillhet till meditation, andlig närvaro, svar från mitt hjärta och en källa där orden strömmar.

Vill bara berätta om vart jag är, varför jag delar lite mindre just nu av mitt. Det är för att jag är i en större process, en inre resa, en etapp som jag behöver bestiga själv. Jag njuter av utsikten jag får beskåda, perspektiven klarnar här ifrån och en dag är jag säker på att jag kommer dela insikterna med många…

Ert verkliga syfte i livet är att ge något till världen som den verkligen behöver. När ni återvänder till ert Ursprungliga Hem kommer ni att möta ett lugn och en trygghet, som ni aldrig kommer att finna i den fysiska världen. Medan ni är här skall ni arbeta, bidra med något och åstadkomma något. Detta arbete blir då grundvalen för era meningsfulla relationer och alla meningsfulla aktiviteter…

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den… 

Källa

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *