My intention

The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.

William Arthur Ward

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *