Numerologi

Numerologi för November

Novembermörkret, som nu omsluter oss här på våra breddgrader, orkestrerar och ramar in november månads universella energi 7.

Den dynamiska och omstörtande energin detta år, som ju är 5ans energi, håller nu på att fasas ut och minskar i intensitet. Denna månad har 5an sällskap med den introverta, kontemplativa 7an.

När 5ans energi minskas ges mer utrymme till den lågmälda 7an. Nu får vi ro att kontemplera över årets händelser i stort och smått, på individuell nivå såväl som på gruppnivå, lokalt såväl som globalt.

I oktobers Nyhetsbrev skrev jag om 6ans energi och möten och samtal. Under 7ans påverkan vänds uppmärksamheten inåt, till det inre samtalet och på själens växande och lärande. Vi uppmanas att lyssna till tystnaden så att vi kan höra den lilla rösten som talar i vårt hjärta och vår själ.

Under den stillsamma, introverta 7ans inflytande öppnas våra sinnen och vi kan förutsättningslöst göra analyser av årets händelser. Att dra slutsatser och se konsekvenser för att så smått börja planera för framtiden. Så viktigt då att vi gör avstamp i ett realistiskt nu, där vi integrerar vår vardag med våra ideal och visioner. Då vi vidgar våra perspektiv och undersöker den gamla sanningen ”såsom ovan så ock nedan”.

Visioner och ideal bör understödjas av fakta och realistiska handlingsmöjligheter. Därför står dörren öppen för all slags forskning, studier, skrivande och undervisande. Stort intresse kommer att ges studier inom filosofi, religion, andlighet och ockulta inriktningar.  Många världsfrågor kommer att kryddas med frågor kring ”mening”, dvs. den underliggande intentionen med det som sker, har skett och det som man vill ska ske i en nära framtid.

Frågor kring hälsa och sunda levnadsvanor väcks nu när vi vänder oss inåt och skärskådar hur vi kollektivt framlever våra liv. 7ans energi är ju inte i första hand personlig utan global och därför handlar hälsa och välmående denna månad om Moder Jords hälsa och välmående. Så spännande att se hur vi kan förbättra hennes hälsa och hur vi kan påverka Moder Jord att föda oss, inspirera oss och hänföra oss i harmoni med henne själv. Hälsa och sunda levnadsvanor uppnår man hyfsat lätt när de viktigaste och nödvändigaste behoven är tillfredsställda. Många av våra systrar och bröder i världen har inte det idag. När vi under november utvärderar, omvärderar och tittar på våra värderingar och värden, kan vi tillsammans vidta mått och steg för att påverka och verka för en rättvisare värld.

Den Gudomliga viljan finns i varje människas hjärta och själ, låt oss ge den en röst och gärning för att initiera och stötta positiva, framåtskridande projekt som gagnar alla människor och Moder Jord samtidigt som vi hindrar och protesterar mot att vissa människor skor sig på sina medmänniskor och missbrukar Moder Jord. Låt oss vädja till den Gudomliga viljan hos alla människor!

Dessa är universella energier som påverkar universella och världsliga frågor och som därför berör oss kollektivt i mer eller mindre grad. Hur vi förstår och hur vi använder oss av dessa energier beror på de personliga numeriska vibrationerna, t.ex. Livsvägen och på vilket Personligt år vi är inne i.

Med önskan om många nya insikter och nya mål i kontemplation!

Ingrid Berndtson
KunskapsNyckeln

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *