Om döden

Och nu vill jag fråga om Döden.

Och han sade; Ni vill lära känna dödens hemlighet. Men hur skall ni finna den om ni inte söker den i livets hjärta?

Ugglan vars nattögon är blinda för dagen kan inte uppenbara ljusets mysterium.

Om ni i sanning vill skåda dödens ande, öppna då helt ert hjärta för livets kropp. Ty livet och döden är ett, liksom floden och havet är ett.

I djupet av ert hopp och er längtan ligger er tysta kunskap om det som är bortom; Och likt frön som drömmer under snön drömmer ert hjärta om våren. Tro på drömmarna, ty i dem finns porten till evigheten gömd.

Först när ni dricker ur tystnadens flod, skall ni verkligen sjunga. Och när ni har nått bergets topp, då skall ni börja klättra. Och när jorden begär era lemmar, då skall ni börja dansa.

Profeten – Kahlil Gibran

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *