Oneness awakening

Idag har jag gått en kurs för Niklas Blomkvist i Oneness Awakening och blivit initierad Deekshagivare. Jag ”föll över” Oneness för några veckor sedan och nu hamnde jag här i en lada utanför Eskilstuna med Lotta för en initering inom Deeksha. Jag kom hit ganska nollställd och utan förväntningar mer än en trevlig dag och tur med Lotta. Givetvis kände jag mig kallad, men jag visste inte om kallelsen var för umgänget med Lotta, sköna Onenessmeditationer eller en större andlig upplevelse.

Jag fick allt av det ovan kan jag säga och kallelsen har nog bara börjat, både med rädsla och förtjusning känner jag en stor dragning till Indien… igen! Gud vad det är spännande att leva den här tiden, den nya tiden, när allt går så fort och när vi hittar mer och mer av oss själva. När vi hittar vårt sanna hem och rätta jag inom oss. Jag är det, som mantrat inom Oneness lyder.

Som om jag är en tavla så färgläggs jag mer och mer, jag hittar kulörer och nyanser jag inte trodde jag var besjälad med. Som om jag vore beslöjad och slöjan tas av. Jag upptäcker mer av livet och på så vis mer av mig.

   

Deeksha (kallas även Oneness Blessing) är en överföring av gudomlig energi, som skapar ett skifte i medvetandet och ens uppfattning av livet, och har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan.

Vad än vår intellektuella förståelse av livet är, vad än vår andliga visdom är, såvida det inte har skett en inverkan på den fysiska strukturen i hjärnan, så kommer det inte att kunna skapa ett riktigt skifte i vår upplevelse av livet, som vi så gärna önskar.

Deeksha/Oneness Blessing påbörjar en neurobiologisk förändring i hjärnan. Det finns 16 center i hjärnan som ansvarar för bestämda, fastställda upplevelser såsom sensorisk förnimmelse, känslor som avund, hat, rädsla, medkänsla, kärlek, glädje, separation, samhörighet, kreativitet, inlärning etc. Deeksha/Oneness Blessing resulterar i en aktivering av vissa center och av-aktivering av andra center vilket påbörjar en process och ett skifte i ens uppfattning och upplevelse av livet.

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

I relationer skapar det större känslighet, acceptans och samhörighet med andra och befriar en från begränsande dömanden och präglingar. Vår upplevelse av enhet med allt liv förstärks och upplevelsen av separation börjar lösas upp. Relationen med oss själva, våra nära och kära och världen omkring oss fortsätter att fördjupas. Du återfår kontakten med ditt eget Högre Jag/din egen inre Gudomlighet.

Vilka kan ge Deeksha/Oneness Blessing till andra?
Deeksha/Oneness Blessing kan ges av de som har initierats under en kurs ledd av en Oneness Trainer, eller genom Oneness Universitys Level 1 kurs (tidigare 21-dagars processen). Dessa personer agerar då enbart som en kanal för denna energi att överföras till mottagaren. Deeksha/Oneness Blessing är ingen teknik eller kunskap som man lär sig.

Hur ges Deeksha/Oneness Blessing?
Deeksha/Oneness Blessing ges vanligtvis genom att man placerar sina händer på mottagarens huvud under några sekunder eller minuter. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intention. På så sätt kan Deeksha/Oneness Blessing också ges till flera hundra eller t.o.m. tusentals personer samtidigt, t.ex vid större evenemang. Man kan också ge distansdeeksha, då Deekshan kan ges till en eller flera personer, oavsett fysiskt avstånd.

Kan alla motta en Deeksha/Oneness Blessing och uppleva dess fördelar?
Ja. Det är inte nödvändigt att man deltar i någon av Oneness kurserna för att kunna uppleva och ta del av Deeksha/Oneness Blessing. De flesta vuxna och barn kan motta Deeksha/Oneness Blessing när som helst, t.o.m. djur! Alla upplever någonting unikt, men det gemensamma är att energiöverföringen ämnar hjälpa oss på det sätt som vi behöver eller önskar mest. Energin fortsätter även att verka subtilt efter att själva överföringen har skett.

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..

* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
• Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag
* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap
• Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet


Källa: OnenessNordic

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *