Privilege

The privilege of a lifetime
is being who you are.

Joseph Campbell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *