Someone else´s fears

Some of the things you believe were never true. They were someone else’s fears. Give yourself a chance to examine your thoughts. Change those that are negative. You are deserving.

Några av de saker som du tror var aldrig riktigt. De var någon annans farhågor. Ge dig själv en chans att undersöka dina tankar. Ändra de som är negativa. Du är rörlig.

Louise L. Hay

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *