Artiklar med etiketten ‘Emma Lundell’

Förlåtelsetid

April månad har varit intensiv med starka energier som fört upp mycket till ytan att arbeta med både för mig och andra. Denna kanalisering är kopplad till det som kommer upp och hur viktigt det är att en gång för alla lämna det gamla bakom sig, Inte som ett ömmande minne inuti, utan helt släppa taget om det, så att det inte längre påverkar på något plan. I slutet förekommer även några engelska ord och för mig vibrerar det engelska språket med en högre frekvens.

I skuggorna inom er själva har ni gömt dem – de mörka tankar, känslor och minnen från detta och tidigare liv. De finns där och gror, de närs av lågfrekventa handlingar, tankar och känslor. Det är tid nu att släppa taget om det spår av smärtor du inte kommer åt.

Det är dags att förlåta, släppa det gamla och gå vidare, era kroppar ska inte längre härbärgera liv av tyngd och mörker.

Att fördöma någon eller något är ett lågfrekvent sätt att åsamka lidande för sig själv, ni är alla stjärnor på samma himmel och så tätt kopplade till varandra, ni hör ihop. Att slå på någon annan vare sig med ord, tankar eller handlingar är att slå på sig själv. Ni är alla i växande, upplevandes och utvecklandes, det finns inga skyldiga, det finns bara olika uttryck av varande.

Förlåt åt alla håll och riktningar: uppåt, nedåt, inåt, utåt, sänd ut ditt förlåtande till alla plan och nivåer, här och nu, i alla dina nu. Tillåt förlåtelsens rena frekvens att fylla hela ditt väsen med rosa helande ljus. Låt det flöda genom hela ditt energisystem och alla dina minnesdepåer. Låt energin leta sig fram till minnena och låt dess frekvens rena dig. Under tiden detta pågår – sänd ut tankar om förlåtande, befrielse och att släppa taget om det som inte längre tjänar dig. Förlåtelsen är en gåva till dig själv, dess viktlöshet och ljus, renar och befriar dig från inre tyngd.

De största själarna på planeten vandrandes idag, känns igen på deras empatiska, givmilda, storsinta och ickedömande sätt. De bär på sanningen om att allt är kärlek. Välj att vakna inför denna sanning, att kärlek är allt som är; du är kärlek, dina upplevelser är kärlek, motstånd är kärlek, växande är kärlek. Jamen, tänker du, inte kan väl handlingar av hat och ondska vara kärlek? Jo säger vi, på ett högre plan är det ändå så, då allt som är, önskar uppleva allt som är, tar vissa själar på sig uppdrag för att utrycka också den aspekten, av allt som är.

När ni ser allt från ett högre plan och går ur det tredimensionella perspektivet av varande och ser hur allt hänger ihop, blir det tydligt för envar att tillåtandet av utvecklandet av allt som är, i sanning är kärlek, för kärlek är allt som är. Men minns också att i den totala kärleken finns också möjligheten för er att välja vilken verklighet ni önskar uppleva och växa i, och många av er känner starkt en längtan till en högre nivå där upplevelser såsom dem som upplevs på en tredimensionell nivå, inte längre tjänar er. Här och nu är ni fria att välja ett högre varande. Men vet att det högre varandet skapas för dig först när det inom dig sker en transformation – när du väljer att släppa taget om de tankar, känslor och minnen som hållit dig tillbaka. Det högre varandet upplevs när du når mästarnivåns insikt om att allt i sanning är kärlek.

Dear children of the light
Be the light that you are by shining the light that you hold
What is light? It is love, it is truth, it is a masterfrequency – it is the energy of the source.
You are the light of the world
You are on a mission – a mission to evolve
You are the brightness
You are the glory
You are the magnificent being that you wish for yourself to be
You are a miracle
Go, stand tall, spread your truth like the awakened soul that you are becoming

You are

Kanaliserat av Emma Lundell

 

Sök innehåll