Artiklar med etiketten ‘Eva Sol’

Förändringsperiod

2015 kommer med en kraftfull förändringsenergi med hjälp av Uranus, som gör det lättare att bryta mönster som inte längre gagnar dig. Alla projekt som föds ur glädje och tjänande av mänsklighetens, djurens och naturens väl kommer att ha medvind i seglen och när du vågar följa ditt hjärtas röst, kommer du snabbt att dra till dig människor och sammanhang som ger liv och kraft till din vision.

För dig som under en lång tid arbetat med att omvandla gamla, smärtsamma minnen, från både detta och tidigare liv, kommer ditt arbete äntligen att närma sig sitt slut. Nu är det dags att skörda det som du tidigare sått. Dina frekvenser vibrerar i samklang med det allra högsta i dig och din blomstring accelererar mer och mer ju längre in i 2015 du kommer. Kom ihåg att Allt Är Möjligt!

Allt som händer dig från och med nu, sker endast i syfte att rensa ut de sista tvivlen i dig. De sista vibrationerna som påminner om en kaosartad tid. Håll ut i övergången! Det Nya är Här och växer nu sig starkt i dig. Du kommer att träffa fler och fler personer som stämmer överens med den frekvens som du frilagt i dig. Tillsammans kan ni arbeta i Ljus och Kärlek för att lyfta er själva och denna värld till nya dimensioner.

För dig som just börjat eller hunnit en bit in i uppstigningen kan tillvaron periodvis te sig mer turbulent.

Var inte rädd! Det är ditt inre ljus som driver upp och ut gamla rester av känslor och tankar som inte stämmer överens med den Du egentligen är och det du kom hit för att göra. Allt det som inte klingar i Harmoni med ditt högsta syfte, kommer att falla bort. Du har kanske märkt att du plötsligt ser saker och ting i ett nytt ljus. Det som förut känts så viktigt för dig, är inte lika viktigt längre. Detta gäller både relationer, arbete och olika situationer.
Samtidigt som du rensar ut gammalt, kommer du att fyllas på med de nya frekvenser som strålar inifrån dig. Runtomkring dig finns många människor som gått en liknande väg som Du. Ta tillfället i akt att fråga och be dem om hjälp och råd längs vägen. Vi är här för att hjälpa och stötta varandra.

2015 är de Goda överraskningarnas och Möjligheternas år, men också Modets och Tillitens år. Ha modet att tro på Dig själv och din vision.
När du följer ditt hjärta, kommer goda överraskningar att kanta din väg.
Kasta dig ut i det okända och Lita på att vingarna bär.
Alla goda krafter är med dig och lyfter den som vågar, till oanade höjder.

Ta dig tid att landa i dina högsta frekvenser och ge din energi till det som genererar glädje och Kärlek i Världen.

Nu är det tid att bli Din Egen Mästare.

Precis som alla andra, är Du en gnista av det gudomliga ljuset.
I varje cell av dig, vibrerar Skapelsens Helhet.
När du minns ditt sanna ursprung, din sanna identitet,
kan allt som är trasigt både i och utanför dig, bli Helt. 

Namaste
Tvillingflammorna
Enya Sol & Eva Sol

 

Goda överraskningarnas år

Öppna ditt hjärta och ta emot det nya årets härliga frekvenser.
2014 kommer med en kraftfull förändringsenergi som gör det lättare att bryta mönster som inte längre gagnar dig. Alla projekt som föds ur glädje och tjänande av mänsklighetens, djurens och naturens väl kommer att ha medvind i seglen och när du vågar följa ditt hjärtas röst, kommer du snabbt att dra till dig människor och sammanhang som ger liv och kraft till din vision. 

För dig som under en lång tid arbetat med att omvandla gamla, smärtsamma minnen, från både detta och tidigare liv, kommer ditt arbete äntligen att närma sig sitt slut. Nu är det dags att skörda det som du tidigare sått. Dina frekvenser vibrerar i samklang med det allra högsta i dig och din blomstring accelererar mer och mer ju längre in i 2014 du kommer. Kom ihåg att Allt Är Möjligt!
Allt som händer dig från och med nu, sker endast i syfte att rensa ut de sista tvivlen i dig. De sista vibrationerna som påminner om en kaosartad tid. Håll ut i övergången! Det Nya är Här och växer nu sig starkt i dig. Du kommer att träffa fler och fler personer som stämmer överens med den frekvens som du frilagt i dig. Tillsammans kan ni arbeta i Ljus och Kärlek för att lyfta er själva och denna värld till nya dimensioner. 

För dig som just börjat eller hunnit en bit in i uppstigningen kan tillvaron periodvis te sig mer turbulent. 
Var inte rädd! Det är ditt inre ljus som driver upp och ut gamla rester av känslor och tankar som inte stämmer överens med den Du egentligen är och det du kom hit för att göra. Allt det som inte klingar i Harmoni med ditt högsta syfte, kommer att falla bort. Du har kanske märkt att du plötsligt ser saker och ting i ett nytt ljus. Det som förut känts så viktigt för dig, är inte lika viktigt längre. Detta gäller både relationer, arbete och olika situationer.
Samtidigt som du rensar ut gammalt, kommer du att fyllas på med de nya frekvenser som strålar inifrån dig. Runtomkring dig finns många människor som gått en liknande väg som Du. Ta tillfället i akt att fråga och be dem om hjälp och råd längs vägen. Vi är här för att hjälpa och stötta varandra. 

2014 är de Goda överraskningarnas och Möjligheternas år, men också Modets och Tillitens år. Ha modet att tro på Dig själv och din vision.
När du följer ditt hjärta, kommer goda överraskningar att kanta din väg.
Kasta dig ut i det okända och Lita på att vingarna bär.
Alla goda krafter är med dig och lyfter den som vågar, till oanade höjder. 

Ta dig tid att landa i dina högsta frekvenser och ge din energi till det som genererar glädje och Kärlek i Världen. 
Nu är det tid att bli Din Egen Mästare.
Precis som alla andra, är Du en gnista av det gudomliga ljuset. 
I varje cell av dig, vibrerar Skapelsens Helhet.
När du minns ditt sanna ursprung, din sanna identitet, 
kan allt som är trasigt både i och utanför dig, bli Helt. 

Eva Sol

 

Sök innehåll