Artiklar med etiketten ‘Förändringens gåva’

Var tillgänglig

Den helige ande tilldelar var och en av oss den plats våra talanger och förmågor kan komma till störst nytta
och vi bäst kan lära oss det vi behöver.

Tvivla inte på Guds plan – se bara till att vara tillgänglig.

Marianne Williamson
Förändringens gåva

 

Sök innehåll