Artiklar med etiketten ‘Försöka förändra’

Förändra

Om att försöka förändra

Sri AmmaBhagavan säger, ”Att förändra någon är omöjligt. All transformation är en händelse.”

Att försöka förändra någon är som att titta på samma film 365 dagar om året och förvänta sig ett annorlunda klimax. Filmen kommer inte att förändras. Det är en lönnlös ansträngning som vi kan försöka med hela våra liv och inte uppnå någonting. När vi försöker förändra den andre, antyder vi att han/hon inte duger att älskas som han/hon är. Detta sårar den andre djupt och förstör i sin tur relationen. För varför skulle någon som känner sig oälskad vilja ge kärlek tillbaka?

Om lösningen för vår lycka ligger i att någon annan förändras, har vi också gett bort nyckeln till vår lycka till någon annan! Och eftersom vi relaterar till så många personer, har dem alla varsin nyckel som kontrollerar vår lycka. Att dörren till vår lycka endast kan öppnas när andra förändrar sig, är en illusion.

Att försöka förändra någon annan för att den ska passa ens behov, förstör en relation. Alla är perfekta som dem är. När du upplever den andre, blir allting perfekt. Acceptans sker då utan någon ansträngning.

Att acceptera den andre som han/hon är, är början på kärlek.

Bhagavan

 

Försöka förändra

Om att försöka förändra

 Sri AmmaBhagavan säger, ”Att förändra någon är omöjligt. All transformation är en händelse.”

Att försöka förändra någon är som att titta på samma film 365 dagar om året och förvänta sig ett annorlunda klimax. Filmen kommer inte att förändras. Det är en lönlös ansträngning som vi kan försöka med hela våra liv och inte uppnå någonting. När vi försöker förändra den andre, antyder vi att han/hon inte duger att älskas som han/hon är. Detta sårar den andre djupt och förstör i sin tur relationen. För varför skulle någon som känner sig oälskad vilja ge kärlek tillbaka?

Om lösningen för vår lycka ligger i att någon annan förändras, har vi också gett bort nyckeln till vår lycka till någon annan! Och eftersom vi relaterar till så många personer, har dem alla varsin nyckel som kontrollerar vår lycka. Att dörren till vår lycka endast kan öppnas när andra förändrar sig, är en illusion.

Att försöka förändra någon annan för att den ska passa ens behov, förstör en relation. Alla är perfekta som dem är. När du upplever den andre, blir allting perfekt. Acceptans sker då utan någon ansträngning.

Att acceptera den andre som han/hon är, är början på kärlek.

Bhagavan

 

Sök innehåll