Artiklar med etiketten ‘hörda böner’

Bönens energi

Böner är alltid hörda. Det vi så ofta glömmer är att böner svarar an på vibrationer. Det bönen innehåller i tanke eller ord är ändå inte energin i bönen, energin kommer ur intention och känsla – det är själva vibrationen i bönen som Livet (Gud, Universum) svarar än på.

Så låt oss säga att jag känner mig energilös och trött och vill be om kraft och energi så behöver jag först försätta mig i ett kraftfullt och energirikt tillstånd för att ge näring åt min bön. Om jag inte gör det utan är kvar i tröttheten och ber så är det trött som är vibrationen jag sänder ut och alltså trötthet Livet (Gud, Universum) manifesterar åt mig.

Lika så om jag känner mig fattig när jag ber så är det mer kostnader och sämre inkomster jag attraherar. Istället för om jag ägnar mig en stund åt att värdesätta allt i mitt liv som jag känner mig rik över, det kan vara vänner, hälsa, hemmet, visdomen jag har eller gånger i livet då jag känt mig rik som jag påminner mig om. Genom att göra detta försätter jag mig i ett tillstånd av överflöd och rikedom, alltså energin jag vibrerar är just detta. Och när jag då ber min bön så svarar Livet an på det jag sänder ut, alltså vibrerar.

Bönerna bör alltså vara positiva. Det ger inget bra resultat att be om att komma ur den ekonomiska knipan eller sluta vara sjuk eller att stressen ska försvinna. Be istället om att god ekonomi, om att kroppen ska vara hälsosam och sinnet i harmoni.

Så varför är det så här? Det beror på attraktionslagen, det vi sänder ut är det vi tar emot. Livet är spegelbilden av vårt inre. Livet börjar inifrån oss själva. Vi är själva skaparen och skapelsen. Det finns (som jag ser det) ingen Gud utanför oss, Gud är inom oss. Vi är alla gudomliga. Vi är inte separerade från något alls, inte varandra och inte livet. Vi är ett. En enda stor livsväv. Vi är väven och vi är vävaren. Vi är Livet.

När vi tillfullo förstår det, att vi skapar vårt eget liv, och använder bönerna (attraktionerna) medvetet så kan vi forma vårt liv så som vi önskar.

Det kan vara svårt att bryta ett mönster av att klaga och jämra sig över livet om det har blivit till en vana. Men alla kan avsätta en stund varje dag t ex under en promenad, vid bilkörning eller när man går och lägger sig till att uttrycka tacksamhet. Ju mer tacksamhet vi sänder ut desto mer ger Livet oss att vara tacksamma över.

När man vill förändra något i sitt liv
kan man börja med att tala annorlunda,
bete sig annorlunda,
visa en annan attityd inför det man vill förändra.

Jane Illsley Clark

 

Sök innehåll