Artiklar med etiketten ‘Lev och lär kärlek’

Ta emot frid

Ta emot frid

”Låt oss komma ihåg varje dag, varje minut, varje sekund, och låt oss särskilt komma ihåg på morgonen när vi stiger upp, att när vi tar emot frid för oss själva, får alla andra i världen också frid i någon mån.”

Lev och lär kärlek
Gerald G. Jampolsky

 

Frid

I boken Lev och lär kärlek av Gerald Jampolsky så hänvisar han till att välja kärleken i alla möten, val och livshändelser. Kärleken benämner han som frid. Och det förenklar saken för mig. Jag kan tycka att kärlek är ett svårgreppat ord och känsla, lätt missförstådd och missbrukad, därför har jag lättare att ta till mig frid.

Att alltid sträva efter att utgå ifrån frid, söka frid och återgå till frid – den intentionen tar jag med mig. Och frid till skillnad från kärlek har jag koll på när jag efterlever. Kärleken kan övergå i tillhörighet, gränser, rädsla. Att hålla hårt, kanske för hårt, i det jag håller kärt. Friden däremot, den agerar annorlunda, den vilar i tillit och trygghet. Den är vilsam. Kärleken kan bli något jag vill ha, som jag tror att du skall ge mig. Fylla mig med. Medans friden den finner jag inom mig och med dess närvaro inom så sprider den sig även till andra. Den breder ut sig och omfamnar många. Och den kräver inget i gengäld. Det är så vacker den är, kärleken – när den benämns som frid.

Savita Norgren

 

Boktips

De här böckerna väcker passion och liv i mig
De får mig att leva så som jag och kroppen vill leva, fri, sprakande och strålande!

Boktips

Grönt för livet – Victoria Boutenko
Waking the warrior goddess – Christine Horner
Härligt hälsosam – Natasha Corrett, Vicki Edgson
Den galna sexiga dieten – Kris Carr

Och för att medvetandegöra och frigöra blockeringar tar jag b la hjälp av böckerna

Mod att vara sårbar – Brené Brown
Farväl till skuld – Gerald G. Jampolsky
Lev och lär kärlek – Gerald G. Jampolsky

Och givetvis har jag återvänt till min kära Louise L. Hay och boken Du kan hela ditt liv.

 

Leva i kärlek

Ett helt nytt liv började öppnas för mig
då jag insåg att min uppgift här på jorden var att bara uppleva Gud och utbreda hans frid.

Med andra ord: leva och lära i kärlek.

Gerald G. Jampolsky
Lev och lär kärlek

 

Sök innehåll