Artiklar med etiketten ‘Mayakalendern’

Mayakalendern

 

Nya tiden

Spirituality in a multidimensional Reality 

Inte var söndag förmiddag man får möjlighet att träffa Carl-Johan Calleman, Dannion Brinkley, Alexander Markus,  Jörgen Gustafsson och 100 andra intressanta människor och vid Falun Gruva dessutom. Livet blir än mer magiskt!

Vad ska jag säga om dagen som började med att jag var ’host’ för detta fina event, ett andligt seminarium om den nya tiden, Mayakalendern, andra dimensioner och länken till våra egna uppdrag, länken som pulserar inom oss alla. Det är en spännande tid vi lever nu och det är hisnande att just du och jag har valt att leva precis just nu av alla reinkarnationer.

Efter timmar på seminariet så hann jag hem och landa lite innan nästa avfärd, en privatseans vid Ösjön och Haganäs. Det känns än mer meningsfullt att arbeta som medium efter mötet med herrarna idag. Det är viktigt att vi verkligen börjar förstå, inse och till och med känna av den andra världen. Den världen som är närmare än vi kan tro men ännu osynlig för ögat för de flesta.

Om vi bara öppnar upp våra sensorer och vårt sjätte sinne så kan vi inte längre ignorera verkligheten som börjar skönjas, vi inser att vi är mycket mer än våra kroppar, våra känslor, våra tankar – vi är energi, vi är spirituella.

If  it´s not funny
It´s not Spiritual!

Dannion Brinkley

 

 

Den nya tiden

Varmt välkommen att delta på ett seminarium om den nya tiden!

Där b la Carl Johan Calleman och Dannion Brinkley delar med sig av sin visdom och sina insikter. Ett mycket speciellt seminarium som glädjande nog arrangeras i Falun. Det är 2012 och den nya tiden är här, vad betyder det och hur kommer våra liv att påverkas? Vad menas med att ljuset skall komma från Norr? Många frågor, är det så att svaren ligger i vårt förlutna? Vad visste Mayaindianerna, kan deras visdom vara oss till hjälp idag?

 

Happy 2012

 

2012 Mayakalendern

Conscios Convergence – Den Medvetna Sammanstrålningen 17-18 juli

Nu till helgen äger Den Medvetna Sammanstrålningen rum. Detta kan ses som en ”förvåg” till den Universella Medvetandevågen (= 9:e och sista ”trappsteget” i Mayakalendern) som vi går in i under 2011. Denna Conscious Convergence/ Medvetna Sammanstrålning är ett världsomspännande event och gemensamma meditationer arrangeras världen över med syftet att skapa en INTENTION att nästa år följa med den högre energivågen och inträda i det Universella medvetandet. Se Callemans text nedan!

Världsfruktdagen har nyligen gått av stapeln och denna manifestation hade också ett viktigt ”framtidssyfte”. Det finns profetior som säger att människan i framtiden kommer att vara fruktätare, och många människor tilltalas av denna vision. Jag har ibland frågat olika personer om de skulle kunna tänka sig att, i ett framtida paradis (The Golden Age) leva på frukt, bär och nötter. De flesta har svarat ett tveklöst JA!
I samband med Världsfruktdagen fick jag också veta att många svenskar (i regel andligt medvetna personer) faktiskt bär på en önskedröm om att bli frukterian! När vi nu befinner oss på tröskeln till The Golden Age är dessa önskedrömmar inte längre fjärran och avlägsna. Den som verkligen känner i sitt hjärta att han eller hon vill bli frukterian kommer att få kosmiskt stöd och vägledning att förverkliga detta inom en snar framtid.
För den som har denna längtan/vision är förstås Conscious Convergence / Den Medvetna Sammanstrålningen ett gyllene tillfälle att skapa en klar och tydlig avsikt. Detta kan förslagsvis göras genom att:
1) Fokusera på FRUKTÄTANDE dessa dagar ( lördag-söndag 17-18 juli)

2) Meditera/visualisera sitt framtida paradis med blommande fruktträd…

3) Spara kärnorna från frukten man äter och ge dem tillbaka till Moder Jord i en kärleksceremoni…

Intressant i sammanhanget är att i Mayakalendern går alla cykler = all utveckling, från frö till FRUKT. När Mayakalendern når sitt avslut år 2011/2012 innebär detta att alla cykler (trappsteg/undervärldar) uppnått den Högsta energin = FRUKTEN!
Lisa Aurelius

SKAPA AVSiKTEN ATT UPPNÅ ENHETSMEDVETANDE MED MAYAKALENDERNS NiONDE VÅG
Den Medvetna Sammanstrålningen – en våg av enhet.
17 – 18 Juli 2010 kl 09.00 eller 21.00

Av Carl Johan Calleman:
Vi befinner Oss i inledningsfasen av den Nya Värld som ska födas efter den 28 oktober 2011.
En av de viktigaste aspekterna av denna Nya Värld är att alla former av dominans av någon människa över någon annan kommer att upphöra.
En av de viktigaste medlen för dominans är pengarna, i synnerhet i den meningen de har idag, i form av abstrakta siffror. Förmodligen kommer denna nedgång i pengars värde att ske stegvis.
Det kommer dock att ta ett tag innan människor inser att detta inte bara är en recession eller en depression utan början till slutet av de ekonomiska systemen över huvud taget, och ett steg i riktning mot helt nya relationer människor emellan.
Den intensifierade ekonomiska nedgången kommer att leda till en världsomfattande urholkning av regeringars auktoriteter, eftersom deras beprövade metoder inte kommer att vara verksamma i denna nya situation.
Det kommer säkerligen en punkt under 2010, tiden kring för Den Kosmiska Konvergensen den 17-18 juli, eller senare då Vi får uppleva någon form av ”världsrevolution” där människor helt enkelt tvingas att söka nya lösningar på sin situation utanför de nuvarande systemen. Kanske kommer man att kräva ett betalningsuppskov på alla skulder för att kunna nollställa ekonomin och befria sig från låsningar till det förflutna.
Den Kosmiska Konvergensen eller Den Medvetna Sammanstrålningen innebär att Vi för första gången kommer att börja få smak på den högsta och nionde nivån i den kosmiska pyramiden – den Universella Undervärlden (Mayakalendern) – som på sätt och vis är kronan på verket; den medvetandenivå som avslutar hela skapelseprocessen och leder Oss in i ett tusenårsrike av fred.
Den verkliga Universella Undervärlden börjar först den 8e mars 2011, men man kan säga att den Kosmiska Konvergensen/Medvetna sammanstrålningen inleder en ”förberedande” Universell Undervärld. Redan då kommer att introduceras i Vår värld en mycket hög frekvens och som kommer att fundamentalt påverka hur Vi ser på Oss själva och världen omkring Oss.
Den nionde nivån kan sägas ha den religiösa aspekt som har förutsagts inom flera religioner. Religiös, i det avseende att det kommer att vara uppenbart för envar att detta inte är något som kommer från människorna själva utan från ett Högre ursprung.
Tack vare den Universella Undervärldens enhetsmedvetande kommer människan att kunna finna lösningar på den ekonomiska krisen. Nya lösningar som handlar om att se helheten, att stoppa tillväxten för att rädda Jorden och att solidariskt dela med sig av dess tillgångar.
Den kosmiska konvergensen/Den medvetna sammanstrålningens syfte är att få projekt som ligger i linje med detta att konvergera dvs närma sig varandra till ett gemensamt fokus på frihet, broderskap och jämlikhet.
C J Calleman

Texten är hämtad från hemsida Fri från mat

 

Carl Calleman

Här finner jag inspiration till att finna min livsuppgift

 

Mayakalendern

Jag var häromkvällen och lyssnade till en 4,5 tim intensiv föreläsning om Mayakalendern som Ola Petterson höll. Informationen var för mig övermäktig, jag fick givetvis inte in allt. Misstänker nu efteråt att jag fått in alldeles för lite… Men på nått vis spelar det ingen roll, intellektuellt är jag helt lost, jag kan verkligen inte återberätta något åt er här på bloggen som jag lovat. Sorry.

Anledningen att det inte gör mig något att jag inte hängde med i hjärnan fullt ut är att mitt hjärta sjunger JA! Och ni som följt mig en tid nu har säkert förstått att det är min väg att gå, hjärtats väg. Och mitt hjärta behöver inte all information som mitt intellekt behöver – mitt hjärta bara vet. Jag tror jag har vetat länge, utan att veta – om du hänger med. Min dotter Maya är döpt efter Mayaindianerna och jag har alltid haft en plats i hjärtat åt Mayafolket.

Har flera böcker hemma om Mayakalendern, och nu efter den här föreläsningen förstår jag varför jag inte läst dom. Jag har verkligen försökt, men bara efter några sidor gett upp. Det är lite komplicerat om jag uttrycker mig milt.

Men Ola Petterson han har full koll på läget och kalendern (tror jag), och jag önskar verkligen att ni är många som går och lyssnar på hans föreläsning eller ser klipp på hans hemsida. På hemsidan ser du också hans turnéplan www.haniel.se

Jag vill iallafall dela med er vad jag valde att ta med mig från föreläsningen, ps. det är min helt personliga tolkning…

Mayakalendern går mot sitt slut 28 okt 2011 alt 21 dec 2012 alt något senare/några år senare. Det är olika tolkningar om när kalenderns tideräkning tar slut, skilda meningar om när den börjar är orsaken till detta.

När den väl tar slut så innebär det att vi transformeras till ett högre medvetande genom aktivering av The Grid. Det beror på att vi då återfår full kontakt med Hunad Ku (svarta hålet där Jorden är född, vårt skapelse träd). Hunad Ku – Solen – Jorden kommer vid Mayakalenderns slut att stå i helt rät position med varandra och vi kommer då i direkt flöde från Time Space.

Vi får tillbaka det medvetande vi redan haft (för länge länge sedan) och det innebär att vi är i kontakt med allting, överallt, hela tiden. (Internet släng dig i väggen) Vi kommer till det Upplysta Tillståndet.

Vår uppgift tills dess är att få kontakt med vår egen ”ryttare”. Dvs få kontakt med ditt hjärtas röst. Genom att lyssna inåt och ta beslut ifrån ditt hjärta och göra dom förändringar du behöver, så vet du att du är på rätt plats och gör rätt saker. När ditt hjärta leder dig och du känner frid, då vet du att du är i rätt position för transformation till det högre medvetandet.

Vi skall också vandra med tiden – och det innebär att ta ett steg i taget och njuta av dagen. Alltså bromsa upp och stanna till om du vet med dig att du ligger steget före. Alt släppa taget och glida med i flödet om du vet med dig att du står still och blåhåller dig fast vid något.

Jag ser iallafall framemot Mayakalenderns slut och Livet som öppnar sig för oss då.

Vill säga ännu en gång att det är min fria tolkning av informationen av föreläsningen, med stor risk att jag blandat ihop termer.. . men förhoppningsvis väckte jag din nyfikenhet och du söker dig vidare in på Ola´s hemsida och kan där fördjupa dig i ämnet.

 

Sök innehåll