Artiklar med etiketten ‘om läkning och medvetenhet’

Läkning & medvetenhet

Om läkning och medvetenhet

Fråga:
Varför är det så att jag ibland känner att jag har läkt mycket och efteråt uppstår situationer där jag inser att det finns fortfarande mycket mer att läka, som om jag går bakåt i stället för framåt. Vad kan jag göra, Bhagavan?

Svar:
Livet är relationer. Det är något som är mycket levande. Vi har inte att göra med något dött förflutet här. Så vad vi måste förstå är att, när vi talar om relationen med dina föräldrar, betyder det inte att du har gjort en del arbete på det och att det har läkt. Det är inte så. Lärorna måste förstås på rätt sätt.

Vad det betyder är att problemet har blivit levande för dig. Problemen finns där, men folk är inte medvetna om dem, de är inte levande för människorna. Med denna medvetenhet menar vi inte enkel kunskap. Det är som att hålla en orm i händerna. Det är väldigt intensivt. Så att hålla på det sättet, den typen av medvetenhet, är det vi pratar om. När du håller något på det sättet, läker det. Det betyder inte att det är borta för alltid. Det kan mycket väl komma tillbaka, om du förlorar din medvetenhetsnivå.

Så ju mer du är på din medvetenhetsnivå, desto mer läkning. Det är okej. Men det ögonblick du halkar ur medvetenheten, kommer det tillbaka. Det är inte så att det har varit en sjukdom och du har läkt och du är fri. Det är inte så. Det är något levande. Relationer är något levande. Livet är något levande. Och livet är relationer. Inga relationer, inget liv. Så det arbetar där hela tiden. Det kommer upp, det försvinner, och så kommer det tillbaka efter en tid. Så det kommer att guppa upp och ner. Så många personligheter finns där inom dig, alla personlighet turas om och de kommer och stannar och försvinner och något annat kommer.

Så om du ger upp begreppet att säga ”Jag har läkt ”. Nej, det är inte på det viset. Du måste vara intensivt medveten. Även om du är uppvaknad, om du vid någon tidpunkt förlorar din medvetenhet, kommer det tillbaka. Det enda är att en uppvaknad person skulle snabbt komma tillbaka. Uppvaknandet kommer tillbaka, medvetenheten kommer tillbaka, och han kommer tillbaka till sitt vackra tillstånd. Du kan alltid halka och falla.

På samma sätt här, ska du inte förutsätta att allt är läkt. Nej. Kanske laddningen har minskat lite, det är allt. De skulle komma studsande tillbaka om du inte är medveten. Så du måste lära dig att tillbringa mer av din tid i större och större medvetenhet. Kanske till en början kan det vara i några minuter, sedan i ett par timmar, sedan i ett par dagar i sträck. Det fortsätter så. Och sedan är det nästan bestående. Det är nästan bestående. Det är nästan bestående, oavsett vilket problemet var kommer det inte att besvära dig alls. Problemen kommer att vara där, men de besvärar dig inte, när det finns medvetenhet. När det inte finns någon medvetenhet, besvärar problemen dig.

Så du kan aldrig säga: ”Ja, nu har jag läkt”. Kanske du känner det tillfälligtvis. Laddningen är borta eller något liknande. Men sedan kan det komma tillbaka om det inte finns någon medvetenhet.

Sri AmmaBhagavan
översättning Pia Shosanna Anderberg

 

Sök innehåll