Artiklar med etiketten ‘Oneness Teachings’

Oneness i mitt liv

Det som har givit mig mest de senaste åren är Oneness

Det var när jag släppte in Oneness i mitt liv som jag började förstå livet. Genom Oneness teachings fick jag äntligen insikt i det Sunyogi Umasankar berättat om under Sunyogalektionerna i Lachipur (Indien) och jag började även få djupare förståelse för Yoga (yogan är åtta grenar, varav en gren är rörelserna (asana), det som vi mest förknippar med Yoga är alltså bara 1:8). Och mest av allt började jag förstå mig själv – det jag försökt förstå hela livet, mina tankar, känslor, handlingar. Allt klarnade. Klarnar fortfarande.

Jag hade lagt ner så mycket tid på att med mitt sinne försöka styra tankar, känslor, handlingar, när det gick upp för mig att med mitt sinne så förmår jag inte ändra på någonting. Jag är fången i mitt sinne och även om jag vill slippa ur så går det inte eftersom sinnet är både fängelset och fångvaktaren. Jag är fast av egen (o)förmåga.

Så det jag till slut, efter evigt mässande av guiderna (munkar och nunnor, typ) nere på Oneness University i Indien, började ta till mig är att jag inte kan. Jag kommer aldrig att kunna. Varken styra mitt liv eller rädda mig själv. Jag behöver lämna över till det Gudomliga. Och inte ens själva överlämnandet lyckas jag med, så jag behöver be om hjälp. Be om nåd. Be det Gudomliga att ta över.

Där ligger min frid, de dagar och stunder jag släpper taget och lämnar över. Inför alla de situationer och händelser I give up… and give in.

Och nej, det betyder inte att jag blivit ett dugg handlingsfattig, tvärtom har jag blivit en en doer, inte av egen vilja utan av Guds vilja. Kalla det Gud, Livet, Universum vad som helst, jag lämnar över mitt förstånd till den som vet. Det högre kraften. Jag ber inte den att göra det jag önskar, jag ber om förmågan och förståndet att jag ska göra det den önskar. Där i ligger min frid, de dagar jag förmår.

 

 

Roten

Roten bakom alla problem är att sitta fast i sina känslor.

OnenessTeaching

 

Oneness teaching

Den Uppvaknade berörs men störs inte.
Den ouppvaknade berörs inte men störs.

Sri Amma Bhagavan
Veckans lära

 

About judgement

The Awakened One does not judge, and hence has love.
The unawakened one judges, and hence has no love.

Oneness Teachings
Sri Bhagavan

 

Oneness teachings

Julia Desmond berättar om Oneness, processerna i Indien och även om Oneness Awakeningkurser som jag som Oneness Trainer erbjuder.

Här finner du klippet med henne. 

 

 

Stay with what is

You are something. You want to be something else: a Christ or a Ramana or a Sri Aurobindo. What not! You can read all their books, you can do all that, but you will not move an inch. Maybe you will get some clarity. Maybe you will feel nice. ’Ah! I’m doing this sadhana.’ You’ll feel more secure. These benefits are there, but they will not take you to Mukti.

Very often they induce conflict because you can only be yourself. How can you be something else? However much you can try how could you be something else? You cannot become. That is the illusion from which one must become free.

So, what I am telling is, whatever you are, just accept that. When you accept it, there is no conflict. When there is no conflict there is plenty of energy. When you have energy, you see what is going on inside. You get joy.

Please fully experience that pain.Physical pain itself will become bliss. Sincerely experience all psychological pain. If you fully experience, it becomes joy. Don’t try to escape. If you try to escape from pain, you are putting it under that carpet. After sometime it starts stinking. That is what most people are doing. They never confront their pain. Somebody dies in your family, you lose your job or some other problem, but you don’t experience the pain. You run away from the pain through television, movies, going to a friend’s house, doing some puja (devotional ceremony). This is what is called “sorrow management.” It is good up to a point, but certainly it will not rid you of pain.

So, what you must learn is how to confront this pain. What I am telling is like this: suppose a tiger enters this room, most of you would climb up the fan and hang on there! What I am telling is that hanging from the fan is really painful because the tiger is here and you are hanging on there. I am telling, ’come down from the fan and let the tiger eat you.’ If you are eaten the pain is gone. Allow the pain to eat you. The pain is the tiger. See what happens. It will become joy.

Suppose there is intense jealousy in you. Jealousy itself is pain. You know how painful it is. So instead of saying ’I will try to be non-jealous, kind and loving’- all this is false. You are you. You have jealousy, violence, hatred. All the doshas (mind and body types) are there inside you.So confront it.

I am not telling you be that or this. No. Be what you are. Like Ramana who said, ’Who am I?’ But his discovery is something else. Your discovery would be that you are a Ravana (a demon king in Hindu mythology). All the useless things in the world are inside you. That will be your discovery. That does not take much time. But people don’t like that. You would like to have a nice image about yourself. It is all nicely covered up. But If you dig you will see only rubbish.

So confront that rubbish. It is there. Then accept it, since it is there. How can you run away from it? It is painful, but behold it and suddenly there will be joy.

Where there is joy there will be no dosha. A happy man cannot cause pain to others. Only an unhappy man or wife will cause pain to husband or wife. Unhappy children will cause pain to their parents, unhappy employees will cause pain to employer.

Unhappy people spread misery. Happy people cannot cause pain. If people are happy they cannot do anything wrong. They are happy therefore they cannot do anything wrong. It is unhappy people who land into trouble, who become ultimately thieves, criminals, etc.

So the basic thing is there must be a minimum of happiness and true happiness comes when you confront yourself.

Sri Bhagavan
Oneness Teachings

 

Sök innehåll