Artiklar med etiketten ‘Tacksamhetsnivå’

Tacksamhetsnivå

En person med hög medvetandenivå har också hög tacksamhetsnivå.

Sri Amma Bhagavan

Känslor som kärlek, medkänsla, tacksamhet, etc är i direkt proportion till medvetandenivåer. När medvetenheten ökar, blir man uppvaknad. När man blir uppvaknad, blir man fri från sinnets grepp. En sådan person kommer också i kontakt med sin Gudomlighet och upplever den Gudomliga Närvaron. Kärlek, medkänsla, tacksamhet, etc är alla olika aspekter av Herren. Därför, när medvetenheten ökar, kommer du närmare din Gudomlighet och upplever mer av det Gudomliga. Sök efter att höja medvetenhetsnivån och därmed Sankalpa. Sök den gudomliga närvaron.

översättning
Pia Shoshanna Anderberg

 

Sök innehåll