The power

We are often afraid of standing in our own power
because of fear of judgment.
So instead, we hide behind fat, masks, and playing the victim.

Catherine L. Taylor

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *