Boktips – Osho Yogans väg

Yoga – dom åtta stegen

Yam och Niyam – Självbehärskning

Yam är bron mellan dig själv och andra – självbehärskning betyder att behärska ditt beteende. Det betyder att du ger livet en riktning. Och att du blir mer centrerad. Så snart du ger livet en riktning uppstår ett centrum inom dig.

Niyam – Fast iakttagande – regelbundenhet. Bara den som har en en viss ordning i livet kan en dag bli mästare.

Asan – Yogaställningar

Asan betyder avslappnad ställning. Eller egentligen Djup vila. Asan kommer först när någon lever med självbehärskning och ett fast iakttagande av ordningen i livet – då är ställningarna möjliga.

Pranayam –  Andning

Om kroppen kan vila kan du påverka andningen. Du rör dej djupare, för andningen är bron mellan kroppen och själen, mellan kroppen och tankarna. Om du kan kontrollera andningen – pranayam – har du makt över tankarna.

Pratyahar – Abstraktion

Det betyder att återvända, att komma tillbaka in, vända sig inåt, återvända hem. Pratayahar blir möjligt efter pranayam, för pranayam skapar rythm och då är återvändandet möjligt.

Dharana – Koncentration

Först gav du kroppen en riktning, din livsenergi en riktning, nu ger du medvetandet en riktning. Målet är koncentration, dharana. Du fäster medvetandet vid en enda punkt. När medvetandet är fäst vid en enda punkt upphör tankarna.

Dhyan – Kontemplation

I dhyan släpper du också den punkten. Efter koncentrationen släpper du objektet. Templet ska var helt tomt så att bara du är där – ingen annan, inget objekt. Dhyan är meditation.

Samadhi – Gå bortom världen, trance, extas

Samadhi är att gå bortom världen och då kommer man aldrig tillbaka. Samadhi är utan återvändo. En person i samadhi är Gud, vi kallar Buddha en Gud.

Detta är dom 8 stegen. Dom är sammanlänkade och sammanhållna, steg för steg för att man måste gå dom ett efter ett. Du kan inte börja var som helst ifrån, du måste börja med Yam.

Hämtat från boken Yogans Väg – Osho

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *