2012 Mayakalendern

Conscios Convergence – Den Medvetna Sammanstrålningen 17-18 juli

Nu till helgen äger Den Medvetna Sammanstrålningen rum. Detta kan ses som en ”förvåg” till den Universella Medvetandevågen (= 9:e och sista ”trappsteget” i Mayakalendern) som vi går in i under 2011. Denna Conscious Convergence/ Medvetna Sammanstrålning är ett världsomspännande event och gemensamma meditationer arrangeras världen över med syftet att skapa en INTENTION att nästa år följa med den högre energivågen och inträda i det Universella medvetandet. Se Callemans text nedan!

Världsfruktdagen har nyligen gått av stapeln och denna manifestation hade också ett viktigt ”framtidssyfte”. Det finns profetior som säger att människan i framtiden kommer att vara fruktätare, och många människor tilltalas av denna vision. Jag har ibland frågat olika personer om de skulle kunna tänka sig att, i ett framtida paradis (The Golden Age) leva på frukt, bär och nötter. De flesta har svarat ett tveklöst JA!
I samband med Världsfruktdagen fick jag också veta att många svenskar (i regel andligt medvetna personer) faktiskt bär på en önskedröm om att bli frukterian! När vi nu befinner oss på tröskeln till The Golden Age är dessa önskedrömmar inte längre fjärran och avlägsna. Den som verkligen känner i sitt hjärta att han eller hon vill bli frukterian kommer att få kosmiskt stöd och vägledning att förverkliga detta inom en snar framtid.
För den som har denna längtan/vision är förstås Conscious Convergence / Den Medvetna Sammanstrålningen ett gyllene tillfälle att skapa en klar och tydlig avsikt. Detta kan förslagsvis göras genom att:
1) Fokusera på FRUKTÄTANDE dessa dagar ( lördag-söndag 17-18 juli)

2) Meditera/visualisera sitt framtida paradis med blommande fruktträd…

3) Spara kärnorna från frukten man äter och ge dem tillbaka till Moder Jord i en kärleksceremoni…

Intressant i sammanhanget är att i Mayakalendern går alla cykler = all utveckling, från frö till FRUKT. När Mayakalendern når sitt avslut år 2011/2012 innebär detta att alla cykler (trappsteg/undervärldar) uppnått den Högsta energin = FRUKTEN!
Lisa Aurelius

SKAPA AVSiKTEN ATT UPPNÅ ENHETSMEDVETANDE MED MAYAKALENDERNS NiONDE VÅG
Den Medvetna Sammanstrålningen – en våg av enhet.
17 – 18 Juli 2010 kl 09.00 eller 21.00

Av Carl Johan Calleman:
Vi befinner Oss i inledningsfasen av den Nya Värld som ska födas efter den 28 oktober 2011.
En av de viktigaste aspekterna av denna Nya Värld är att alla former av dominans av någon människa över någon annan kommer att upphöra.
En av de viktigaste medlen för dominans är pengarna, i synnerhet i den meningen de har idag, i form av abstrakta siffror. Förmodligen kommer denna nedgång i pengars värde att ske stegvis.
Det kommer dock att ta ett tag innan människor inser att detta inte bara är en recession eller en depression utan början till slutet av de ekonomiska systemen över huvud taget, och ett steg i riktning mot helt nya relationer människor emellan.
Den intensifierade ekonomiska nedgången kommer att leda till en världsomfattande urholkning av regeringars auktoriteter, eftersom deras beprövade metoder inte kommer att vara verksamma i denna nya situation.
Det kommer säkerligen en punkt under 2010, tiden kring för Den Kosmiska Konvergensen den 17-18 juli, eller senare då Vi får uppleva någon form av ”världsrevolution” där människor helt enkelt tvingas att söka nya lösningar på sin situation utanför de nuvarande systemen. Kanske kommer man att kräva ett betalningsuppskov på alla skulder för att kunna nollställa ekonomin och befria sig från låsningar till det förflutna.
Den Kosmiska Konvergensen eller Den Medvetna Sammanstrålningen innebär att Vi för första gången kommer att börja få smak på den högsta och nionde nivån i den kosmiska pyramiden – den Universella Undervärlden (Mayakalendern) – som på sätt och vis är kronan på verket; den medvetandenivå som avslutar hela skapelseprocessen och leder Oss in i ett tusenårsrike av fred.
Den verkliga Universella Undervärlden börjar först den 8e mars 2011, men man kan säga att den Kosmiska Konvergensen/Medvetna sammanstrålningen inleder en ”förberedande” Universell Undervärld. Redan då kommer att introduceras i Vår värld en mycket hög frekvens och som kommer att fundamentalt påverka hur Vi ser på Oss själva och världen omkring Oss.
Den nionde nivån kan sägas ha den religiösa aspekt som har förutsagts inom flera religioner. Religiös, i det avseende att det kommer att vara uppenbart för envar att detta inte är något som kommer från människorna själva utan från ett Högre ursprung.
Tack vare den Universella Undervärldens enhetsmedvetande kommer människan att kunna finna lösningar på den ekonomiska krisen. Nya lösningar som handlar om att se helheten, att stoppa tillväxten för att rädda Jorden och att solidariskt dela med sig av dess tillgångar.
Den kosmiska konvergensen/Den medvetna sammanstrålningens syfte är att få projekt som ligger i linje med detta att konvergera dvs närma sig varandra till ett gemensamt fokus på frihet, broderskap och jämlikhet.
C J Calleman

Texten är hämtad från hemsida Fri från mat

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *