Affirmation

Idag väljer jag att vara närvarande i stunden. Uppleva stunden så som den är – känna harmoni i att allt är som det ska – allt är bra.