Förverkliga sig själv

Om att förverkliga sig själv

Oneness handlar om att vara praktisk. Du har ett ”jag” och du bryr dig om dig själv. Du måste uppfylla det tillståndet. Du måste först och främst uppfylla och förverkliga dig själv. Om du inte gör det, kommer du inte växa. Du försöker bli fri från jaget. Det är inte möjligt. Om du förverkligar dig själv, så sker transformation och uppvaknande naturligt. Du måste stå på sanningen. Sanningen är att du har ett jag.

Jaget gör enbart det som ger det njutning. Om något inte ger det njutning, strävar det inte efter det. Så vänligen förverkliga dig själv – på ett konstruktivt sätt. Inte på ett destruktivt sätt. Jaget kan också göra många konstruktiva saker.

Jag träffade en gång en väldigt känd socialarbetare. En väldigt stor socialarbetare. Han berättade för mig att genom sitt välgörenhetsarbete, där han hjälpte miljontals människor, blev han själv uppfylld. Oerhört hjälpsamt arbete skedde p.g.a. hans jag. Jaget kan också vara väldigt destruktivt och orsaka skada. Men vi talar inte om det här. Vi talar om vikten av att uttrycka jagets behov konstruktivt.

Jaget behöver känner sig tryggt. Jaget behöver njuta. Jaget behöver kärlek. Jaget behöver känna sig behövt. Jaget behöver känna kraft. Jaget behöver växa. Vänligen uppfyll alla dessa behov. De kan också uppfyllas på ett väldigt konstruktivt sätt. Det är den kortaste vägen till andligt växande. Att förverkliga jaget leder till transformation, uppvaknande och till slut totalt enhetsmedvetande.

Du bör inte eftersträva transformation eller uppvaknande. Du måste uppfylla jagets behov. Det är inte ditt eller mitt jag, precis som det inte finns något som ditt eller mitt sinne. Det finns bara sinnet. Det finns bara jaget. Och jaget har olika behov. Du har vissa behov, jag har vissa behov. Men det är jagets behov. Därför upprepar jag, vänligen uppfyll jagets behov. Du skulle inte bara få dina behov uppfyllda utan du skulle också växa väldigt snabbt.

Bhagavan

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *