Fri vilja

Fråga: Bhagavan, händer saker enligt vår vilja eller enligt den Gudomliga viljan?

”Sanningen är en många våningar hög struktur. Om du skulle titta på det från bottenvåningen, skulle det se annorlunda ut än om du skulle titta på det från 94:e våningen. Hur man upplever verkligheten beror på ens medvetandenivå.

För den som är Gudsförverkligad och den som är uppvaknad finns det bara Guds närvaro. Beslutet är Gud. Beslutsfattandet är Gud. Därav uppstår inte alls frågan om en fri vilja.

Den som har ett vanligt medvetandetillstånd har fastnat i tre illusioner: illusionen om självet, illusionen om avskildhet och illusion om frihet. När man är fångad i sådana illusioner, upplever man en dualitet som jag och inte jag, som människa och Gud, och fri vilja och Gudomlig vilja.

För de som har fastnat i illusionerna om ett separat väsen kan reagera på situationer på många sätt. När allt går som de önskar, tror de ofta att det är på grund av deras ansträngningar och fria vilja, och när saker inte går som de önskar, skyller de ofta på den gudomliga viljan.

Dessa människor skulle omväxlande se fri vilja och gudomliga vilja i livet, även om andelen fri-vilja-illusion varierar från person till person. Det finns de som ser att det finns val där man skulle kunna utöva kontroll och vända riktning i livet enligt vad man önskar. För dem skulle den gudomliga viljan verka vara en illusion.

I stunder när livet verkar utom kontroll, finns det människor, som vägrar att följa med i flödet och är benägna att skylla på andra och Gud. De har oftast en tendens att lämna, kompromissa eller gå in i en depression.

Universum är i grunden oförutsägbart eftersom universum är något levande, och det förändras från ögonblick till ögonblick. När man ser att livet är bortom ens kontroll, att kapitulera och överlämna sig till det gudomliga med acceptans skulle vara visdom.”

Sri Bhagavan
Översättning Pia Shoshanna  Anderberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *