Inspire others

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more,

you are a leader.

Pres. John Quincy Adams

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *