Inspired

Right path

No matter what life’s work you’re involved in,
if you are inspired, you’re on the right soul path.

James Van Praagh

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *