Knowledge

Knowledge only becomes real wisdom

when you experience it with your

heart and being

Yogi Bhajan

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *