Silence

He who does not understand your silence
will probably not understand your words.

Elbert Hubbard

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *