Självkänsla

Självkänsla – Självtillit – Självförtroende

Självkänslan grundas när jag blir älskad, sedd, bekräftad och respekterad.
Jag är unik!

Självtilliten utvecklas när jag får prova, lyckas, misslyckas och får bekräftelse på att jag duger som jag är.
Jag duger, jag är OK!

Självförtroendet växer när jag klarar av vissa saker, när jag är kompetent på något område.
Jag kan, jag klarar av!

Självkänsla är att;
Veta vem jag är och att veta att det jag gör, känner och tänker bottnar i den jag är. Våga ta ansvar för mina handlingar utan att ensidigt låta mig styras av omgivningens gillande och ogillande. Respektera och acceptera mig själv sådan jag är, jag duger, jag är ok. Veta var jag har mina styrkor och svaga sidor. Veta att jag får göra misstag och inte behöver vara perfekt jämt. Kunna uppskatta att andra är bra. Kunna stå för min osäkerhet och våga visa den. Kunna leva i nuet utan att vara bunden av traditioner och upplevelser ur det förflutna. Respektera oliktänkande.

Självkänsla är något vi bygger livet ut. 

Marie Mauritzson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *