Surya namaskar mantra

Hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham, tvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye,

Om Shanti,Shanti,Shantihi

Like the lid of a vessel, O Sun, your gold covers the entrance to the truth.

Please open the door to lead me to the truth.


 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *