Tillit

Livsresan lär mig mycket om mig själv. Genom 12-stegsprogrammet där jag jobbar med min VuxnaBarn-problematik och mitt Medberoende så blir jag varse mina karaktärsdefekter och rädslor. Och 12-stegsprogrammet är ett handlingsprogram som utlovar löften (här kan du läsa om Aca’s löften)… efter att genom Guds hjälp tillämpat goda handlingar.

Mina rädslor är oerhört många, som jag har burit med mig och byggt på genom livet. Motsatsen till rädsla är tillit, så ett annat uttryck för rädsla kan vara brist på tillit. När jag fokuserar på mina rädslor så hopar de sig och mörknar. De ter sig så skräckinjagande att jag backar… baxnar. Men det är först när jag möter mina rädslor som de skingras. Men jag törs inte möta dem när jag fokuserar på rädslan.

Så för att möta rädslan börjar jag med att döpa om den till brist på tillit. Och genast känns den mindre hotfull. Och med orden brist på tillit så blir jag också mer empatisk med mig själv (med min rädsla). Sedan väljer jag att fokusera på tilliten. Om jag skulle känna tillit här, hur skulle det kännas då? Och med tillståndet tillit går jag ut i Livet – och möter Livet utan rädsla.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *