Uppvaknande

Oneness är ett medvetandetillstånd där man upptäcker att det finns ett medvetandefält av stor Intelligens, Glädje, Medkänsla och Kärlek som man inte kan vara åtskilt från. Likt en cell i kroppen som inte är åtskild från hela kroppen utan är naturligt en del av något mycket större. Oneness är upptäckten att du som individ är en del av något ofantligt mycket större än dig själv som individ, likt en cell i kroppen som är direkt beroende av Helheten för sin livskraft. Det finns över huvudtaget ingen separation från detta medvetandefält som flödar genom oss, eftersom det tillhör själva livet. Men det kan finnas en illusion av separation som kan ge upphov till lidande. Onenesshandlar om att riva denna illusion.

Precis som när någon del av kroppen inte mår bra så söker kroppen att hjälpa den sjuka delen bli frisk, så fungerar även detta medvetande som flödar genom allt liv. Ett sökande efter att bli hel.

Man kan kalla detta medvetande-fält för Gud, det Gudomliga, Kraften eller det Högre jaget, orden spelar ingen roll, vad som är viktigast är att inse, att om du känner dig separerad från Livet så är det Helheten, Gud, som har problem. Det är det Gudomliga som lider av denna illusion att individen känner sig skild från detta medvetande-fält. Vi kan säga att Helheten söker att förena individen till sitt sanna ursprung. 

Inledningsvis kan du se detta som ett intellektuellt koncept men sakta kommer du börja inse att det verkligen är så. Och en förlösning av lidande sker inom dig. Detta kallar vi ett Uppvaknande – till något som alltid funnits där, en kontakt med Allt som Är, en större Intelligens. Du inser att du aldrig varit separerad;du är hel. 

För att detta ska bli till din fulla upplevelse behöver du kontakt med en kraft som kommer från detta Gudsmedvetande-fält, vi kan kalla det Nåd. Oneness Deeksha och Oneness Meditation (OM) är en energiöverföring som direkt hjälper människan till ett Uppvaknande, oavsett religion, icke-religion eller kulturell bakgrund. Allt du behöver göra är att ta emot.

Anette Carlström

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *