Vision is pure

Across the universe

When one´s own vision is pure,
the entire Universe is seen as a Divine Mandala and everything in it as ambrosial nectars.
Dalai Lama

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *