You decide

The only person you are destined to become
is the person you decide to be. 

Ralph Waldo Emerson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *