Kunskapsnyckeln

Numerologi för September  

Nu står 2012 i sin absoluta Numerologiska höjdpunkt. År 5 möter månadens energi som ju också är en 5energi.

Mot bakgrund av händelser i augusti där ordning och reda stod på dagordningen, har många frågor rests, både här i Sverige och resten av världen, kring fundamentala värderingar. Värderingar som i sin kärna kan benämnas hederlighet och sanning.

Med 5ans energi, som kan vara mycket konfrontativ, får vi kunskap om var individer, grupper, institutioner, statliga verk m fl. står i olika frågor och vilka värderingar som styr.   Vi kan sucka djupt över orättvisor och obegripliga synsätt och handlingar mot medmänniskor i vår värld, men samtidigt så skapar just denna öppenhet och motsatta och motstridiga åsikter, idéer och handlingssätt, precis den jordmån vi behöver, för att kunna fortsätta med de stora förändringar som år 5 är porten till.

Hur hemskt det än låter så skapar kaos i vilken form den än visar sig, en möjlighet för oss att se sanningen, besinna oss, tänka efter och göra bättre val. Och just val är ju 5ans förtecken. Vi måste hålla i minnet att även om det pratas mycket om att just nu högre energiformer, högre medvetenhet och andliga uppvaknanden sker, där förståelse för att allt är ett är den visa och eviga sanningen, så kommer vi inte dit, om vi inte gör medvetna val. Ju större, svårare och hemskare utmaningar vi ställs inför desto större inflytande har våra val på allt som är. Därför är det viktigt att vi i våra tankar och böner ber för alla människor. Det är också ett val vi gör och som har stor effekt på hela världens tillstånd.

En spännande 5 energi månad väntar oss nu. Den säger till oss att det är hög tid för oss att vidga våra horisonter! En månad då nya möjligheter väntar på att vi ska uppbåda den där extra djärvheten och våga ta för oss! Våga initiera förändringar, våga göra oss av med det gamla och inbjuda det nya – på vilken nivå som helst, i vilka sammanhang som helst, med vilka individer och/eller grupper som helst.

En månad av så mycket aktvitet att vi kan bli alldeles snurriga! Ju mer du väntar det oväntade, desto säkrare är det att du hamnar precis där du vill vara. Så var öppen för det oväntade! Var öppen för det ovanliga och glöm inte att ha roligt!  Att deltaljplanera är inte helt lyckosamt nu, utan känn in vart just din vind blåser och följ den med tillit, sunt förnuft och tillförsikt.

Dessa är universella energier som påverkar universella och världsliga frågor och som därför berör oss kollektivt i mer eller mindre grad. Hur vi förstår och hur vi använder oss av dessa energier beror på de personliga numeriska vibrationerna, t.ex. Livsvägen och på vilket Personligt år vi är inne i.

Ingrid Berndtson
Kunskapsnyckeln

 

Kommentarer till “Kunskapsnyckeln

  1. Lena Landby

    Japp och kommer vi bara förbi 5:an så är vi över strecket igen och medvinden blåser oss i nacken 🙂
    Morgondagen visas i ljuset av de val vi gjorde igår <3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *