Blessing

Tack snälla för just Din närvaro, det betyder mycket för mig att få ge deeskha, det är en nåd som ges till mig med. Ingen av oss är före eller efter någon annan, högre eller lägre, vi är alla ett och genom just deekshan så öppnar vi oss för kontakten med det gudomliga inom (själen), och ju fler vi är som är med desto större blir närvaron, nåden. Ikväll var 86 stycken som deltog.

Kroppen

Kroppen är Din bästa vän. Vad har Du för relation till kroppen och till Dig själv? Vilka tankar och ord är det Du uttrycker till och om Dig själv? Är de vänliga? Är de sagda med kärlek? Är det ord Du skulle säga till Din bästa vän?

Kroppen är Ditt tempel att vistas i just detta jordeliv. Lever Du i Ditt tempel med andakt och vördnad. Beträder Du templet med respekt?

Kroppen är Din allra bästa vän. Genom kroppen så upplever Du livet och alla andra relationer. Vad vore allt detta utan Din kropp? 

Om Du önskar kan Du blunda stillsamt en stund, andas några långa andetag och sända kärleksfulla tankar till just kroppen. Uttrycka Din tacksamhet och kärlek om och om igen. 

Savita

 

 

2 kommentarer till “Blessing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *