Onenessprocess för välstånd

Blessed

Bhaktiyoga ceremoni för välstånd
Söndag 19 maj kl 16.00-20.00

Kostnad: 300 kr
Plats: Borlänge. Samlingslokalen vid bostadsrättsföreningen vid Sintergatan – Bonsåkersgatan.
Anmälan: mail@sofianorgren.se Senast: 13 maj. Fullbokad!
Medtag: liggunderlag/yogamatta, filt samt 108 st 10-kronorsmynt (alt 108 st av ngt annat mynt eller enbart 1 st 10 krona) , blomma, frukt eller nötter att offra till det gudomliga.

Inga förkunskaper behövs utan mer en önskan att släppa det som hämmar ditt välstånd och öppna dig för överflöd i ditt liv.

Onenessprocessen för välstånd ger dig insikt i vad som hittills hindrat dig från att manifestera välstånd i ditt liv. Processen är en kraftfull (och gammal) indisk ceremoni där bjuder vi in det gudomliga för att öppna upp oss för mer välstånd i våra liv. Vi kontemplerar över 11 sanningar som hindrar välståndsflödet och tar emot nåd genom Oneness Blessing (deeksha).

Allting i Universum är medvetande. När vi är i vårt sinne så är vårt medvetande begränsat och våra intentioner/önskningar styrs i stort av vårt omedvetna. Genom att höja närvaron i vårt högre medvetande, dvs kontakten med det gudomliga inom (själen), så ökar välståndet på alla plan i livet. Onenessprocesser hjälper oss att komma i kontakt med det högre medvetandet (själen) och deekshan som ges höjer dess närvaro. Då vår medvetandenivå höjs, kommer hälsa, välstånd, framgång, allting, till oss.

Tag med en blomma, frukt, 108 st tiokronorsmynt (alt 108 st av ngt annat mynt eller enbart 1 st 10 krona) som du ger som gåvor till det Gudomliga (ger till Dig själv, Din själ) medan vi tillsammans chantar ett speciellt mantra för välstånd. Processen sker under större delen i tystnad.

Detta är första dagen i en 11-dagars process som du sedan forsätter hemma hos dig för att fullborda processen. Du får tydliga instruktioner om hur du ska genomföra de efterföljande dagarna för att bli redo att ta emot nåd och överflöd. För att få ut maximalt av välståndsprocessen behöver du alltså fortsätta hemma under 10 dagar i direkt följd efter denna. Processen hemma tar ca 45 min-1 tim.

Abundance is a state of mind in which you believe you are intrinsically creative…
You recognize that the universe is abundant, and that you are an expression of the universe.

David Simon

 

Kommentarer till “Onenessprocess för välstånd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *