Artiklar med etiketten ‘Kristina Wennergren’

Blessing

Infallet kom snabbt inpå, bara 2 timmar innan så fick jag ingivelsen att ge deeksha på distans ikväll. Jag la inte ut det här på bloggen utan enbart på Facebooksidan Oneness Blessings with Savita. Det kändes verkligen som det var dags, något pockade på, verkligen pockade på… tack till er alla som var alerta och ville vara med. Önskar en fortsatt strålande helg.

Det är meningen att jag själv ska stå upp för mig själv

Jag väljer nu att säga nej när jag menar nej och må bra i denna sanning. Om inte jag tror på mig själv, gör ingen annan det heller. Ingen annan än jag själv kan lyfta mig mot ljuset och leva i ljuset och ingen annan än jag själv kan se till att det inre ljuset strålar ut från mig i alla riktningar och bidrar till att det goda händer i världen.

Insiktskort
Kristina Wennergren

Och så uppenbarade det sig några frågor;

Vad är det du behöver säga nej till?
Vad skulle du må bra av att skala av i ditt liv?
Tvivlar du på dig själv och hur yttrar sig det tvivlet?
Vad skulle du kunna ersätta tvivlet med för tankar och övertygelser?
Vad skulle du vilja framhäva mer i ditt liv?
Vad hindrar dig ifrån att släppa fram ljuset och stråla?

 

Blessings

Äntligen deekshakväll igen, det blir lite längre mellan gångerna och det är säkert som det ska – åtminstone passar det mig bra. Glad att ni ansluter och vill ta emot, det känns så fint. Ikväll var vi över 80 stycken. Kvällens budskap blev från ett Insiktskort av Kristina Wennergren.

Mitt eget ansvar

Jag, och endast jag, är ansvarig för allt som händer mig, har hänt mig och kommer att hända mig. Allt jag upplever nu är ett resultat av mina tidigare val. Allt i min framtid är ett resultat av mina nuvarande val. Varje gång jag bryter omedveten rutin, varje gång jag ökar min medvetenhet och agerar utifrån detta nya perspektiv, förändrar jag något till det bättre i min framtid.

 

 

 

Blessing

Tack snälla för just Din närvaro, det betyder mycket för mig att få ge deeskha, det är en nåd som ges till mig med. Ingen av oss är före eller efter någon annan, högre eller lägre, vi är alla ett och genom just deekshan så öppnar vi oss för kontakten med det gudomliga inom (själen), och ju fler vi är som är med desto större blir närvaron, nåden. Ikväll var 86 stycken som deltog.

Kroppen

Kroppen är Din bästa vän. Vad har Du för relation till kroppen och till Dig själv? Vilka tankar och ord är det Du uttrycker till och om Dig själv? Är de vänliga? Är de sagda med kärlek? Är det ord Du skulle säga till Din bästa vän?

Kroppen är Ditt tempel att vistas i just detta jordeliv. Lever Du i Ditt tempel med andakt och vördnad. Beträder Du templet med respekt?

Kroppen är Din allra bästa vän. Genom kroppen så upplever Du livet och alla andra relationer. Vad vore allt detta utan Din kropp? 

Om Du önskar kan Du blunda stillsamt en stund, andas några långa andetag och sända kärleksfulla tankar till just kroppen. Uttrycka Din tacksamhet och kärlek om och om igen. 

Savita

 

 

Blessing

Tack för Din närvaro vid kvällens Oneness Blessing, det känns som alltid starkt, meningsfullt och närande för mig. Det är ju trots allt jag inte jag som ger, jag får också ta emot. Ikväll var vi 67 stycken som deltog, inkl 4 katter och 1 hund. Kortet (budskapet till den som önskar) som jag drog var ett Insiktskort från Kristina Wennergren och jag häpnas över att det var samma budskap som vi fick den 12 jan.

Namaste

Det finns ingen ensamhet, endast ensamhetsmentalitet.

När jag är intonad till den gudomliga vägledningen kan jag inte känna mig ensam mer. Den som tror på ensamhet skapar detta i sitt liv. Den som lever med insikten att accepterandet av en inre gemenskap skapar samvaro även i det yttre livet; förändrar därmed hela sitt sätt att se på tillvaron och alla de dagliga svårigheterna och problemen.

 

 

Levande

Jag känner en dragning att välja att äta det som lever. För mig är frukt, bär, grönsaker, rotfukter, levande. De har fyllts av energi från både solen och jorden. De är fyllda med näring och livsenergi. Fyllda med glädje, kraft och vitalitet.  Det är det min kropp vill ha. Jag ser livsenergin i det jag äter och jag äter automatisk mindre och mindre av de livsmedel som känns livlösa, t ex ost, corn osv. (kött, bröd, socker har ju redan fallit bort).

Jag har ingen plan, det känns mer som att jag leds in i detta. Leds rätt (rätt för mig). Och jag har ju äntligen förstått vikten av att kapitulera inför mitt eget tyckande (och tänkande) och istället följa den guidning som själen och kroppen visar mig. Äntligen lever jag mer och mer som jag är ämnad att leva. Livet pulserar i varje cell och jag börjar faktiskt känna det. Det känns magiskt!

Drog ett insiktskort igår som sammanfattar hur jag väljer att leva i stort just nu…

När jag har kontakt med min själ, 
fungerar allt i mitt liv.

Själens skönhet är så fantastisk att jag endast i fragmentariska ögonblick har upplevt hela dess väsen. Jag är nu villig att öppna mig för denna skönhet, bli ett med den hela tiden och låta den leva genom mig i allt jag gör och allt jag är i varje ögonblick.

Kristina Wennergren

 

Blessing

Jag kan knappt skriva nu efter deekshan, händerna är fortfarande fyllda av energi, de känns frusna även fast de är alldeles varma. Jisses, idag var det än starkare för mig. Magiskt. Jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta tacka er alla som är med, ikväll var vi exakt 50 stycken, varav 2 katter och 8 barn.

Vilken tid vi lever, tänk att vi får vara med om skiftet som sker, den nya tiden när vi alla öppnar upp oss för dem vi är och upptäcker vår dolda sanning, den som vi känt till sedan Mayafolkets tid och i evighet före det och nu äntligen börjar minnas igen…

Kvällens kort som fick följa med till altaret ”råkade” ramla ur asken när jag lyfte den;

Jag måste inte kämpa och slita

Det är inte meningen att livet ska vara en kamp. Jag kan välja att stå över detta. Jag har valt kampen och slitet i det förflutna och jag har behövt det för att komma fram till insikten att det är när jag själv säger att det är över.

Kristina Wennergren

Jag vill bara lägga till för egen del att jag kunde inte välja att stå över detta. Jag kunde inte ta mig ur sinnets kamp med hjälp av sinnet. Men genom Oneness har jag insett värdet av att göra mig maktlös och be om hjälp. Ta hjälp av deekshan som öppnar upp mig för mig själv, mitt sanna jag, det gudomliga inom och alltså ta emot hjälpen från själen (hjärtat) istället. Inom Oneness så lär vi oss att vi inte kan ta oss ur själva, dvs med sinnets stöd, eftersom det är sinnet som besitter kampen så kan den inte lösa kampen själv. Men genom att be om hjälp av mitt högre jag (det gudomlig inom) så ges det till mig. Styrkan ligger i att be om hjälp. Be och du skall få.

… så tänker numer jag.

Om Shanti
Savita

 

Blessing

Det finns ingen ensamhet, endast ensamhetsmentalitet. 

När jag är intonad till den gudomliga vägledningen kan jag inte känna mig ensam mer. Den som tror på ensamhet skapar detta i sitt liv. Den som lever med insikten att accepterandet av en inre gemenskap skapar samvaro även i det yttre livet; förändrar därmed hela sitt sätt att se på tillvaron och alla de dagliga svårigheterna och problemen.

Kristina Wennergren

Det var orden som stod på Insiktskortet jag drog innan kvällens deeksha och som fick följa med oss till altaret. Ännu en magisk Oneness Blessing som för mig kändes otroligt stark. Jag är återigen fylld av tacksamhet att ni vill dela den här stunden med mig och att jag får ge Oneness Blessing till er alla.

Om Shanti Shanti Shanti

 

Nyttan av att leva i nuet

Endast när jag lever i total kontakt med nuet kan jag lyssna till intuitionen, höra den inre vägledningen, se bevis på hur gudomen träder in i dagliga situationer och uppleva fullständig lycka och harmoni varje stund, varje dag. Det förflutna har inte mer makt över mig än jag tillåter det att ha. Jag släpper taget om allt som skett, förstår varför jag skapade det, ser vad jag behövde lära mig och lever helt och fullt i varje nytt nu. Jag släpper också taget om oro för framtiden och vet att gudomliga lösningar kommer när jag öppnar mig för dem och när tiden är mogen.

99 Insikter
Kristina Wennergren

 

 

Money

Den som är fattig i anden skapar materiell fattigdom även i det yttre livet.

Den som lever i mental rikedom ser denna rikedom manifesteras även i det yttre livet.

Jag är nu villig att investera i nya tankar i en rikedomsmentalitet.

Kristina Wennergren

 

Konsekvenserna

… av alla mina reaktioner

Andra människor är inte ansvariga för mina negativa reaktioner. Det är inte vad som händer mig som räknas utan min reaktion på det som händer mig.

Jag måste inte reagera instinktivt och primitivt utifrån mina lägre känslor. När jag reagerar negativt, ger jag näring åt mera negativt att frodas.

Jag har valet att visa vägen, kliva upp på nästa trappsteg och må bra – vad som än händer.

Insiktskort – Kristina Wennergren


 

Sök innehåll