Artiklar med etiketten ‘2012’

Happy 2012

 

Välkommen 2012

 

Jag avslutar 2011 där jag trivs allra bäst, hemma med familjen. Vi myser med god mat och närvaro och avslutar kvällen med raketer och svävande lyktor.

Det är med glädje och frid jag välkomnar 2012 och jag tackar ödmjukt 2011 för vad det fört med sig. 2011 har hjälpt mig att ta många stora och svåra beslut, men viktiga, viktiga för mig och min framtid. Och nu när jag ser tillbaka på året så inser jag att jag verkligen tagit mig igenom en tuff passage men nu är jag igenom, nu har jag rensat i röran, den yttre och den inre röran. Nu är jag redo för allt det nya som 2012 kommer att bjuda på. Jag tar min familj i famnen och går in i 2012 med tillit.

Gott Nytt År!

 

Nya tiden är här

Vi går mot en ny tid eller rättare sagt den nya tiden är redan här. Den nya tiden betyder att se vem du är, vara sann i dig själv. Mod att vara du och lita till att du är den du är, du är fulländad.

Modet att våga vara fulländad i mötet med andra eftersom att din fulländning även belyser deras fulländning. Våga skina med ditt gyllene sken, våga se dig själv som den ljusvarelse som du är. Våga vara du. Genom att du visar ditt ljus så tillåter du även andra att visa sitt ljus. Vi är alla ljus. Vi har alla tillgång till samma ljus inom oss. Vissa har redan vågat att avtäcka det medans andra fortfarande är rädda. De rädda förlorar sin rädsla i ljuset som de andra släpper fram.

Vi möter den nya tiden hand i hand. Se ljuset i din medmänniska oavsett om den vågar att visa det eller inte. Se det. Lita till att det du ser är sant. Ljuset du ser där i din medmänniska är även ditt ljus. Vi strålar från samma källa. Vi är alla ett. Vi är alla bröder och systrar.

 

Starkare intuition

Någonting har öppnats upp på sistone, min intuition har blivit så mycket starkare. Jag vet inte om det är Yogan, livet med barnen eller att dagarna till 2012 minskar – men hur som, det känns helt fantastiskt!

Dels använder jag ju intuitionen helt under varje yogapass men några vardagliga exempel är när jag valde att köra en annan väg när jag skulle hämta Maya hos en kompis igår för jag visste redan innan att jag skulle möta någon jag kände, och exakt där jag fått känslan av att möta någon så gick min svägerska med hunden och vi kunde stanna och tala. Liknade känsla idag av att snickarna skulle dyka upp, fast dom varit mer eller mindre osynliga de senaste veckorna, 20 min senare knackade det på dörren och en snickare kom in. Och så idag hade jag en fundering och fick till mig att jag skulle ringa och fråga min brorsdotter om det, men det gjorde jag inte och bara några timmar senare ”råkade” hon och jag komma samtidigt hem till min mamma och då fick jag en andra chans. Kände i hjärtat att hon förmedlade en viktig insikt till mig, så tacksam att universum såg till att vi möttes eftersom jag inte följde min intuition tidigare under dagen då jag kände att jag skulle ringa henne.

Ja, det är bara några exempel det senaste dygnet. Det är så lätt att negligera intuitionen och så märker jag att jag inte noterar allt magiskt som händer i mitt liv. Men när jag väl uppmärksammar den och även följer den så glider jag fram på en gyllene matta i livet och allt känns så lätt, så rätt.

 

Inkaprofetian

Det här meddelande fick jag från en vän och i min själ känns det sant…

Enligt Inkaprofetian så går Pachamama just nu igenom en djup övergång till en ny början som kallas Pacha Kuti.
Många andra urkulturer, tex Maya pratar också om 2012 och stora förändringar men till skillnad från de flesta så ser Inka enbart positivt på det som händer nu och inom den nämsta framtiden.
Inka menar att att det inte handlar om jordens undergång utan enbart om att frekvenserna ändras.
Den globala uppvärmingen och alla katastrofer som sker ser Inka som att Pachamama bara vill göra oss medvetna om att något händer nu. Det är inte negativt. Moder Jord förlåter oss, håller oss och är fortfarande medicin för oss. De menar att vad Moder Jord säger är att vi behöver fråga oss själva hur vi lever på Jorden och på platsen där vi bor samt att dela våra böner och offergåvor med Pachamama.

Don Claudio säger att vi i Europa har en stor tomhet i våra hjärtan, att våra själar inte får tillräckligt med näring.
Att vi behöver lyssna mer inåt i oss själva, vara i tystnad så vi kan höra och vara i kontakt med våra själar så att vårt inre barn kan lyssna och lugna ner sig.

Allt som händer nu i Jordens ”mage” händer också i våra kroppar. Det visar sig som hormonförändringar både till det bättre och det sämre.

Vår kropp har alla fyra elementen i sig och just nu visar Jorden att det handlar mycket om eld vilket är kopplat till ilska. Även vattnet är ur balans och det gör att vårt blod blir smutsigt så att det skapas trauma i våra kroppar. Den 28-30/10 – 2011 möter vi dörren till den nya tiden och det innebär att vi går in i 3 dagars energimässigt mörker. Ett positivt mörker enligt Inka, för då får vi möta oss själva. Du kommer då medvetet eller omedvetet vara med om skillnader i din kropp. Hormonerna kommer att åka upp och ner. Framför allt kommer ilska och frustration att komma upp till ytan.
Alla dina speglar kommer att förstärkas minst 10 gånger. Du kommer att komma djupare och djupare. Du kanske upplever det som otäckt men försök att ge tacksamhet för vad du ser och vad du varit med om.

Det här är tiden när du kommer att möta mycket känslor som du tidigare stött bort och som kommer från många generationer tillbaka.

Alla projektioner kommer att visa sig riktigt starkt. När du arbetar med dig själv, gör det med FÖRLÅTELSE.
Var i kontakt med djur, hjälp dem att också gå igenom denna övergång.
Det är viktigt att fokusera på dina energicentra, se vilket/vilka som behöver mer uppmärksamhet.
Inka/Paqos dömer inte, för dem är allt lärdomar så se med förlåtelse när du möter dina skuggor.
Det här är dagar för att acceptera och relatera till dina föräldrar och rötter.

Några har redan börjat denna process och känner rädsla men Inka menar att vi egentligen bara borde glädjas åt att vi får möta oss själva.

Den 31/10 startar sedan övergången och den varar i nästan 9 månader till den 21/6-2012. Det här är tiden att processa allt som kommit upp under 28-30/10.

Den 21/6 klockan 4.30 när solen går upp, föds den nya solen, den nya Början.

Då kommer vi att kunna gå in i en djupare läkning och medvetenhet av oss själva. Det är en tid att vara tillsammans. Många i Peru kommer att möta solen genom att gå upp på bergen.

Någon frågade hur det blir med familjen och vänner som kanske inte är medvetna om allt det här?
Q’eros svarade att bara någon är medveten så väcks de andra upp också. Vi är kopplade till varandra.

 

2012 Mayakalendern

Conscios Convergence – Den Medvetna Sammanstrålningen 17-18 juli

Nu till helgen äger Den Medvetna Sammanstrålningen rum. Detta kan ses som en ”förvåg” till den Universella Medvetandevågen (= 9:e och sista ”trappsteget” i Mayakalendern) som vi går in i under 2011. Denna Conscious Convergence/ Medvetna Sammanstrålning är ett världsomspännande event och gemensamma meditationer arrangeras världen över med syftet att skapa en INTENTION att nästa år följa med den högre energivågen och inträda i det Universella medvetandet. Se Callemans text nedan!

Världsfruktdagen har nyligen gått av stapeln och denna manifestation hade också ett viktigt ”framtidssyfte”. Det finns profetior som säger att människan i framtiden kommer att vara fruktätare, och många människor tilltalas av denna vision. Jag har ibland frågat olika personer om de skulle kunna tänka sig att, i ett framtida paradis (The Golden Age) leva på frukt, bär och nötter. De flesta har svarat ett tveklöst JA!
I samband med Världsfruktdagen fick jag också veta att många svenskar (i regel andligt medvetna personer) faktiskt bär på en önskedröm om att bli frukterian! När vi nu befinner oss på tröskeln till The Golden Age är dessa önskedrömmar inte längre fjärran och avlägsna. Den som verkligen känner i sitt hjärta att han eller hon vill bli frukterian kommer att få kosmiskt stöd och vägledning att förverkliga detta inom en snar framtid.
För den som har denna längtan/vision är förstås Conscious Convergence / Den Medvetna Sammanstrålningen ett gyllene tillfälle att skapa en klar och tydlig avsikt. Detta kan förslagsvis göras genom att:
1) Fokusera på FRUKTÄTANDE dessa dagar ( lördag-söndag 17-18 juli)

2) Meditera/visualisera sitt framtida paradis med blommande fruktträd…

3) Spara kärnorna från frukten man äter och ge dem tillbaka till Moder Jord i en kärleksceremoni…

Intressant i sammanhanget är att i Mayakalendern går alla cykler = all utveckling, från frö till FRUKT. När Mayakalendern når sitt avslut år 2011/2012 innebär detta att alla cykler (trappsteg/undervärldar) uppnått den Högsta energin = FRUKTEN!
Lisa Aurelius

SKAPA AVSiKTEN ATT UPPNÅ ENHETSMEDVETANDE MED MAYAKALENDERNS NiONDE VÅG
Den Medvetna Sammanstrålningen – en våg av enhet.
17 – 18 Juli 2010 kl 09.00 eller 21.00

Av Carl Johan Calleman:
Vi befinner Oss i inledningsfasen av den Nya Värld som ska födas efter den 28 oktober 2011.
En av de viktigaste aspekterna av denna Nya Värld är att alla former av dominans av någon människa över någon annan kommer att upphöra.
En av de viktigaste medlen för dominans är pengarna, i synnerhet i den meningen de har idag, i form av abstrakta siffror. Förmodligen kommer denna nedgång i pengars värde att ske stegvis.
Det kommer dock att ta ett tag innan människor inser att detta inte bara är en recession eller en depression utan början till slutet av de ekonomiska systemen över huvud taget, och ett steg i riktning mot helt nya relationer människor emellan.
Den intensifierade ekonomiska nedgången kommer att leda till en världsomfattande urholkning av regeringars auktoriteter, eftersom deras beprövade metoder inte kommer att vara verksamma i denna nya situation.
Det kommer säkerligen en punkt under 2010, tiden kring för Den Kosmiska Konvergensen den 17-18 juli, eller senare då Vi får uppleva någon form av ”världsrevolution” där människor helt enkelt tvingas att söka nya lösningar på sin situation utanför de nuvarande systemen. Kanske kommer man att kräva ett betalningsuppskov på alla skulder för att kunna nollställa ekonomin och befria sig från låsningar till det förflutna.
Den Kosmiska Konvergensen eller Den Medvetna Sammanstrålningen innebär att Vi för första gången kommer att börja få smak på den högsta och nionde nivån i den kosmiska pyramiden – den Universella Undervärlden (Mayakalendern) – som på sätt och vis är kronan på verket; den medvetandenivå som avslutar hela skapelseprocessen och leder Oss in i ett tusenårsrike av fred.
Den verkliga Universella Undervärlden börjar först den 8e mars 2011, men man kan säga att den Kosmiska Konvergensen/Medvetna sammanstrålningen inleder en ”förberedande” Universell Undervärld. Redan då kommer att introduceras i Vår värld en mycket hög frekvens och som kommer att fundamentalt påverka hur Vi ser på Oss själva och världen omkring Oss.
Den nionde nivån kan sägas ha den religiösa aspekt som har förutsagts inom flera religioner. Religiös, i det avseende att det kommer att vara uppenbart för envar att detta inte är något som kommer från människorna själva utan från ett Högre ursprung.
Tack vare den Universella Undervärldens enhetsmedvetande kommer människan att kunna finna lösningar på den ekonomiska krisen. Nya lösningar som handlar om att se helheten, att stoppa tillväxten för att rädda Jorden och att solidariskt dela med sig av dess tillgångar.
Den kosmiska konvergensen/Den medvetna sammanstrålningens syfte är att få projekt som ligger i linje med detta att konvergera dvs närma sig varandra till ett gemensamt fokus på frihet, broderskap och jämlikhet.
C J Calleman

Texten är hämtad från hemsida Fri från mat

 

Carl Calleman

Här finner jag inspiration till att finna min livsuppgift

 

Sök innehåll